O FIRMIE

OFERTA

PROJEKTY

KONTAKT

LOGOWANIE

SYSTEM PŁATNICZY FIRMY ANDROBAYT:

 

Celem projektu jest stworzenie prostego w funkcjonowaniu oraz elastycznego systemu płatniczego spełniającego funkcję systemu lojalnościowego, zmniejszenie kosztów obsługi bankowej i pośrednictwa płatniczego, usprawnienie obrotu gotówkowego, umożliwienie pozyskiwania od klientów przedpłat na zakupy, kredytowanie sprzedaży, uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży biletów, doładowań telefonicznych, elektrycznych itp.

System może obejmować sieć sklepów i hurtowni lub może funkcjonować w obrębie jednego sklepu lub hurtowni.

 

Ogólne zasady działania systemu.

- płatności dokonuje się za pośrednictwem Autonomicznego Systemu Płatniczego (ASP) będącego wewnętrznym systemem płatności hurtowni, sklepu lub sieci sklepów, działającym podobnie jak znane na rynku systemy np. visa powiązane z rachunkami bankowymi.

- każdy klient ma w systemie swój indywidualny rachunek na który wpłaca środki finansowe, którymi płaci za usługi. Z rachunkiem może być związany limit dopuszczalnego zadłużenia i na którym klient może blokować na określony czas wpłacone środki w zamian za wyższe rabaty przy zakupach – jest swoistym rachunkiem oszczędnościowym klienta na którym przechowanie środków nagradzane jest wyższym rabatem,

- karta pełni równocześnie funkcję karty lojalnościowej, na rachunek klienta dopisywane są wszystkie nagrody, rabaty i inne korzyści uzyskane przez niego w trakcie dokonywania zakupów i udziału w akcjach promocyjnych,

- system na bieżąco informuje klienta o prowadzonych akcjach promocyjnych, umożliwia łatwe przeprowadzanie różnego rodzaju, konkursów, ankiet, badań rynkowych, zbierania uwag od klientów na temat jakości obsługi itp, karta załadowana do określonej kwoty może być bonem podarunkowym lub pracowniczym.

- system znacząco usprawnia obsługę osób płacących gotówką poprzez eliminację czasochłonnych czynności pobierania i liczenia pieniędzy oraz wydawania reszty przez kasjera przy kasie. Czynności tych klient dokonuje sam w urządzeniu, przez co możliwa jest organizacja somoobsługowych stanowisk kasjerskich na których pracownik jedynie nadzoruje czy klienci „przeciągają przez czytnik” wszystkie towary pobrane z sali sprzedaży.

- system umożliwia pozyskiwanie dodatkowych przychodów poprzez sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, doładowań energii elektrycznej, biletów komunikacji miejskiej, biletów wstępu na różnego rodzaju imprezy.

 

W skład systemu wchodzi:

 

1. Oprogramowanie,

 

2. Urządzenie stacjonarne mogące spełniać wszystkie wskazane niżej funkcje lub tylko niektóre dowolnie wybrane  przez hurtownię, sklep lub sieć, to jest:

a)  przyjmowania wpłaty pieniędzy

b) dokonania wypłaty  pieniędzy

c) wydania  karty lojalnościowej pełniącej równocześnie funkcję kart płatniczych,

d) informacji o aktualnych promocjach,

e)  udziału w organizowanych konkursach, ankietach itp.

f)   wglądu do historii transakcji karty klienta,

g)  sprzedaży biletów, doładowań, itp.

 

3. Czytnik Kart zintegrowany z kasą fiskalną, opcjonalnie uzupełniony funkcją doładowania Kart przy kasie (dopłaty gotówki przy kasie).

 

4. Karta płatnicza (lojalnościowa), karta może być zastąpiona aplikacją wgraną w telefon  komórkowy.

 

Oprogramowanie:

System informatyczny jest kompatybilny z systemami księgowymi i kasowymi.

Oprogramowanie spełnia najwyższe kryteria bezpieczeństwa.

Androbayt jest wyłącznym twórcą i dostawcą oprogramowania oraz sprzętu. Sprzęt i oprogramowanie stanowi zastrzeżoną konstrukcję Androbayt Polska.

 

Urządzenie stacjonarne.

W urządzeniu stacjonarnym dokonuje się zasadnicza część operacji systemu.

Urządzenie posiada duży ekran dotykowy na którym oprócz funkcji urządzenia mogą wyświetlać się informacje o aktualnych promocjach hurtowni lub sklepu (funkcja gazetki elektronicznej w dowolnej formie).

Klientowi nie mającemu karty, urządzenie wydaje kartę po wpłaceniu pieniędzy z zapisaną kwotą dokonanej przez klienta wpłaty. Klient już posiadający kartę ma do dyspozycji następujące funkcje:

- zasil rachunek (urządzenie przyjmuje banknoty i monety),

- wypłać, analogicznie jak wpłać,

- historia rachunku - pokazuje wszystkie transakcje, nagrody, rabaty w zadanym przez klienta okresie zapisane na rachunku karty,

- konkurs - umożliwia udział klienta w konkursie (ankiecie). Zasady konkursu mogą być ustalone dowolnie, dotyczy to zarówno nagrody, jaki i „wygrywalności” (mało dużych nagród lub dużo małych nagród) oraz kryterium dopuszczenia do udziału w konkursie, np. zakupu za kwotę nie mniejszą niż 50 zł. , zakup określonych towarów, zakup w określony dzień i inne. Poprawna odpowiedź na jedno lub kilka pytań daje prawo do wygranej. Pytania wyświetlane są na ekranie a odpowiedzi udziela się przez wybór poprawnej i dotknięcie pola z prawidłową odpowiedzią. Wygrana kwota pieniędzy dopisywana jest do rachunku klienta. Pula nagród może być kumulowana. Wygraną klient może wypłacić w urządzeniu lub może być ona zablokowana do wypłaty i wykorzystana wyłącznie do zapłaty za towary zakupione w sklepie. Wygraną może stanowić również zwiększony procent przyszłego rabatu w zadanym okresie (np.4% w okresie od 5 do 15 maja). Funkcja ta pozwala zdecydowanie usprawnić i zminimalizować koszty wszystkich akcji promocyjnych, zastępuje kosztowne akcje zbierania numerków, nakrętek, zdrapek, wysyłania esemesów i innych. Konkurs i realizacja wygranej odbywa się tu i teraz, co znacząco zwiększa atrakcyjność konkursów.

- doładuj telefon, umożliwia doładowanie telefonu dowolnej sieci poprzez wpisanie numeru telefonu który ma być doładowany, podobnie doładuj energię elektryczną poprzez wpisanie numeru licznika.

- kup bilet (np. do Multikina, na mecz, basen itp.). Klient wybiera film (imprezę masową), czas seansu, miejsce ewentualną ulgę (uczeń, emeryt itp.).

- kup bilet komunikacji miejskiej papierowy lub elektroniczny. Klient wybiera rodzaj biletu.

Ze wszystkich wskazanych funkcji klient który zamiast karty posługuje się wgraną w telefon aplikacją, może korzystać w dowolnym miejscu i czasie w swoim telefonie komórkowym. Z oczywistych względów nie dotyczy to czynności wymagających osobistej obecności jak fizyczna wpłaty i wypłata pieniędzy lub odbiór zakupionego biletu papierowego.

System umożliwia dowolne rozszerzenie funkcji, w zależności od potrzeb i porozumienia z operatorem chcącym sprzedawać usługi.

Po zasileniu rachunku klient może natychmiast dokonywać zakupów i płatności.

Przy kasie (punkcie odbioru towaru w hurtowni) klient wsuwa kartę do czytnika i po akceptacji kwoty rachunku następuje ściągnięcie pieniędzy z rachunku (zapłata za towar).

Po dokonanych zakupach klient może wypłacić resztę z urządzenia, może też pozostawić ją na swoim rachunku do wykorzystania przy późniejszych zakupach.

System umożliwia wybranie dowolnego sposobu premiowania klientów za dokonane zakupy i pozostawienie reszty. Może to być np. dopisanie kwoty do rachunku po każdym zakupie, równie dobrze może to być warunkowe dopisanie kwoty do rachunku którą można wykorzystać po wypełnieniu ustalonego limitu zakupów. System może zablokować udzielone kwoty rabatów poprzez uniemożliwienie ich wypłaty, pozwalając jednocześnie na wydatkowanie kwot rabatów tylko w sklepie (hurtowni) udzielającym rabaty. Można powiązać wysokość rabatów z okresem zablokowania przez klienta wpłaconych pieniędzy (np. blokada 100 zł. wpłaty na 1 miesiąc uprawnia po upływie tego okresu do uzyskania wyższego o 1% rabatu za zakupy na tą kwotę).

System umożliwia np. dopisanie do rachunku wszystkim lub wybranym osobom (np. kryterium częstotliwość lub wysokość dokonywanych zakupów, dokonywanie zakupów w określone dni tygodnia) określonej kwoty (np. 10 zł), ale np. z ograniczeniem dokonania za tą kwotę zakupów tylko w określony dzień i pod warunkiem, że zakup będzie większy niż np. 100 zł.

Organizowanie tego rodzaju akcji promocyjnych następuje poprzez wcześniejsze przygotowanie oprogramowania i jego uaktywnienie lub dezaktywację komendą administratora programu. Raz przygotowanym oprogramowaniem akcji promocyjnej można posługiwać się wielokrotnie. System jest bardzo elastyczny i umożliwia szybkie dostosowanie promocji do zmieniających się warunków rynkowych.

 

Czytnik zintegrowany z kasą fiskalną, opcjonalnie uzupełniony funkcją doładowania Kart.

Przy kasie klient przeciąga kartę przez czytnik akceptując tym kwotę do zapłaty. Na każdym lub na wybranych stanowiskach samoobsługowych może być dodatkowo zainstalowany punkt doładowania karty (przyjmowania wpłat).

 

Karta lojalnościowa (płatnicza).

Karty są w pełni zabezpieczone. Są takie same jak karty płatnicze używane przez banki. Nadruk karty jest dowolny. Karta może być anonimowa lub spersonalizowana. Równolegle mogą funkcjonować oba rodzaje Kart.

Karta może być wydawana bezpłatnie lub za pobraniem niewielkiej kaucji (jak za opakowanie zwrotne) w celu wymuszenia zachowania karty przez klienta i jej ochrony przed jej zniszczeniem bądź zagubieniem.

Środki zgromadzone na rachunku klienta, do momentu dokonania zakupu stanowią własność klienta i są one zdeponowane u operatora jako przedpłata za przyszłą usługę.

Karta niespersonalizowana danymi osobowymi właściciela karty, stanowi jedyny dowód prawa do odbioru zdeponowanych pieniędzy i wykorzystania ich w celu opłacenia usługi (pokwitowanie odbioru zaliczki na usługę) oraz jest wyłącznym znakiem legitymacyjnym, uprawniającym do skorzystania z usług (jedynym dowodem zawarcia umowy przedpłaty).

Karta spersonalizowana danymi osobowymi jest możliwa do odtworzenia i przypisania do niej danych rachunku klienta. Wówczas blokady kart i wydanie duplikatów jest analogiczne jak w systemach bankowych. W takim przypadku dodatkowym dowodem prawa do zdeponowanych na rachunku środków, jest zapis w systemie informatycznym operatora.

Personalizacja karty umożliwia udzielenie osobom robiącym zakupu limitów kredytowych na zakup oferowanych usług, z dowolnie ustalonym  limitem kredytu oraz pobieranie przedpłat na przyszłe zakupy. Udzielenie kredytu może dotyczyć zakupów na wszystkie lub tylko na wybrane towary. Kredytu zakupowego powszechnie udzielają różne sieci korzystając jednak przy tym z pośrednictwa banków i organizacji płatniczych, przez co oprocentowanie kredytu udzielonego konsumentowi jest znacząco większe.

Karta może być zastąpiona aplikacją wgraną w telefon komórkowy z systemem android (obecnie niemal 20% telefonów na rynku). Wówczas operacji wpłaty i wypłaty pieniędzy oraz zapłaty przy kasie dokonuje się po uprzednim przesunięciu telefonu nad czytnikiem. Po każdej operacji system pyta się o akceptację transakcji. Akceptacja następuje poprzez dotknięcie pola „tak” na ekranie telefonu.

 

Uwaga: przy dokonaniu płatności kartą kredytową, karta systemu pełni wyłącznie funkcję karty lojalnościowej na której zapisywane są uprawnienia do promocji związanych z dokonywanymi zakupami.

 

Zapraszamy do współpracy

 

Copyright © 2014 Androbayt. All rights reserved.

powrót >